ANSVARET TIL FLERKULTURELLE

Hvis vi skal klare å fylle de delene av den offentlige og private sektoren som mangler representasjon av flerkulturelle må vi selv også ta ansvar. Det er mange måter å ta ansvar på. Vi kan utfordre oss selv til å ta plass hvor det er mangel på representasjon. Vi kan imøtekomme våre egne fordommer som setter barrierer for hva vi kan få til. Vi kan kjempe mot de strukturelle barrierene fra samfunnet og familien. Og, vi kan se på vår bakgrunn som en styrke istedenfor et handicap.

 

Nedenfor kan du høre hvordan flerkulturelle innenfor ulike bransjer har  brukt bakgrunnen sin som en styrke, og overvunnet barrierer fra familien og samfunnet.