Det er på tide å anerkjenne White Privilege i arbeidet med mangfold og inkludering

I min søken etter å forstå hvorfor og hvordan vi burde skape mangfoldige og inkluderende arbeidsplasser, støter jeg hyppig på historier fra flerkulturelle talenter som involverer rasistiske ytringer, diskriminerende prosesser og forklaringer på hvordan det er å være den som er «annerledes». Dette fikk meg til å innse at jeg som hvit og etnisk norsk kvinne har White Privilege.

Skrevet av Elin Møll, mastergrad i Human Resource Management og intern i Big Enough Global

Hva er White Privilege? 

White Privilege er den fordel som hvite mennesker har i samfunnet og arbeidslivet, ved at de er beskyttet for diskriminering knyttet til deres etnisitet.  Privilegiet er ofte ubevisst og usynlig for den som besitter den, men kan oppleves hos de som ikke har det. For eksempel beskriver Nina i sin tidligere artikkel “Lederen fikk meg til å føle meg som en utlending”  om en opplevelse hvor lederen brukte frasen «sånne som deg». Dette fikk henne til å føle seg ekskludert. Det å ikke trenge å bekymre seg for lignende situasjoner, regnes som White Privilege. 

For å gjøre white privilege enda mer forståelig, har jeg tatt med noen eksempler fra mitt liv:

  •  Jeg har aldri vurdert å ikke skrive mitt fulle navn på en jobbsøknad 
  •  Jeg har aldri vært redd for å ikke høres «helt norsk ut» når jeg snakker
  • Min hudfarge er alltid godt representert i markedsføringsmaterialer og ledelsen 
  •  Jeg har aldri følt meg annerledes på bakgrunn av min hudfarge eller kulturelle bakgrunn – jeg passer jo inn i den norske normen

Dette er bare noen eksempler på privilegier jeg har hatt hele mitt liv, uten å i det hele tatt vite om det. Nå er jeg imidlertid klar over, og har akseptert at jeg har White Privilege, dette hjelper meg med å bli bevisst viktigheten av å jobbe med og skape de samme mulighetene for andre.

Mange blir fornærmet når de hører om dette, for de opplever at de må unnskylde seg for den de er.  Men, det er viktig å huske på at vi alle har privilegier i en eller annen form.  Det er ikke noe som er en synd, men et faktum som er viktig å akseptere. For uten denne aksepten risikerer vi å glemme at andre ikke har de samme mulighetene som oss. 

Emanus illustrasjon av privilegier. 

Derfor er White Privilege er en del av mangfoldsarbeidet

Harvard Business Review artikkelen «Talk About Privilege at Work» beskriver hvordan løpende samtaler om organisasjonens fordeling av privilegier kan bygge tillit og forståelse mellom de ansatte. Dette kan dermed forbedre den interne dynamikken og bidra til en bedre utnyttelse av organisasjonens viktigste ressurser; menneskene. 

En viktig del av arbeidet med mangfold og inkludering er derfor å anerkjenne og reflektere over betydningen av egne og andres privilegier, ved å sette ord på de ubevisste strukturene som forhindrer utviklingen av inkluderende og aksepterende organisasjonskulturer. 

Hvordan kan dere starte arbeidet med White Privilege? 

Som første skritt i prosessen burde det legges til rette for egenrefleksjon den individuelle ansatte, hvor etnisk norske medarbeidere og ledere får muligheten til å anerkjenne og bli klar over at de er privilegerte på bakgrunn av sin hudfarge og etnisitet. 

Eksempler på refleksjonsspørsmål kan være:

  • Har jeg akseptert at jeg har White Privilege, og at flerkulturelle talenter kan ha bekymringer og vanskeligheter knyttet til arbeidshverdagen som jeg ikke selv kan sette ord på eller fullstendig forstå? 
  • Ble jeg fornærmet av å bli kalt privilegert på bakgrunn av min hudfarge og etnisitet? I så fall hvorfor føler jeg det slik?
  • Hvem er minoriteten og majoriteten i mitt team, min enhet eller i min organisasjon?
  • Bidrar mine personlige handlinger til videreføring av privilegiene og følelsen av underlegenhet hos enkelte medarbeidere?
  • Kan jeg se eksempler på White Privilege i min arbeidshverdag? 
  • Hvem kan jeg snakke med for å forstå mer mitt White Privilege?

Neste skritt vil innebære å fasilitere gode samtaler i trygge rammer, som legger til rette for forståelse mellom majoritet og minoritetsgruppene. Her kan det med fordel diskuteres hva som må endres for å kunne støtte flerkulturelle talenter mer. Reflekteres rundt hvilken atferd eller utsagn som kan oppleves finner støtende og ekskluderende? Den beste kilden til læring er nemlig hos hverandre.

Vil du lære mer om hvordan dere kommer i gang med mangfold og inkluderingsarbeidet rettet mot flerkulturelle talenter? 

Ta en titt på vårt kunnskapsunivers eller ta kontakt med Big Enough Global her

Del innlegg:

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Søk i kunnskapsunivers
Søk
Del gjerne
nb_NONO

Vil du bli bedre på å tiltrekke og beholde talenter?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for ukentlige tips! Her vil du også motta informasjon om våre tjenester.