Gjør gjennomføringen av mangfoldsledelse til en suksess!

Vurderer din virksomhet å gi ledere opplæring i mangfoldsledelse? Her deler jeg mine tre beste tips for at opplæringen skal bli en suksess. Hva mener jeg med det? At lederne skal prioritere det, og bruke det de lærer til å skape en reell endring i organisasjonen.

1. Integrert del av lederutvikling

Mangfoldsledelse må være en integrert del av lederutviklingen i virksomheten. Hvis det er en egen greie, blir det ikke tatt seriøst. Det vil også oppleves som mer belastende, ettersom det blir enda en ting lederne må gjøre. Men, hvis det er en naturlig del av lederutviklingen blir det en forlengelse av noe dere allerede gjør.

2. Kontinuerlig prosess

Engangsstunt har sjeldent ledet til resultater, og mangfoldsledelse er intet unntak. Mangfoldsledelse er et fag som må praktiseres, samtidig som at det trenger tid for å modnes.

Det er derfor viktig at dere har en plan for hva som skal skje etter en eventuell opplæring, eller spre opplæringen over en lenger tidsperiode på feks. et år.

3. Etterprøvbare mål

“What gets measured gets done” er et kjent sitat. Det er viktig å ha noen konkrete mål som lederne skal oppnå. Mangfoldsledelse skal være verktøyet som hjelper dem med å oppnå målene. Det er slik dere sørger for at ledere praktiserer kunnskapen de lærer.

Eksempel på mål kan være:

  • Øke kvinneandel med x%
  • Øke ansatte med flerkulturelt navn med x%
  • Ingen skal oppleve forskjellsbehandling eller diskriminering i teamet.
  • Alle skal oppleve at han er en inkluderende leder.

Her anbefaler jeg å bruke mål som henger sammen med selskapets strategi forøvrig. Det viktigste er likevel at lederne har noen etterprøvbare mål å forholde seg til.

Det var alt for denne gang!


Trenger din virksomhet hjelp i arbeidet med mangfold og inkludering?

Her er 3 måter jeg kan hjelpe dere:

Del innlegg:

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Søk i kunnskapsunivers
Del gjerne
nb_NONO

Vil du bli bedre på å tiltrekke og beholde talenter?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for ukentlige tips! Her vil du også motta informasjon om våre tjenester.