Mangfold på arbeidsplassen – nytt år, nye muligheter!

Hva med å starte året med å legge en slagplan for mangfold på arbeidsplassen? 

  1. Slik får du ledelsen til å prioritere mangfoldsarbeidet
  2. Mine 7 beste tips i arbeidet med å lage en mangfoldstrategi
  3. Engasjer ansatte i mangfold- og inkluderingsarbeidet
  4. 4 tips for å forebygge diskriminering på arbeidsplassen og øke mangfoldet
  5. Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP): slik kartlegger du risiko

Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) pålegger arbeidsgivere i offentlige virksomheter og private virksomheter med flere enn 50 ansatte å jobbe med likestilling og unngå diskriminering. Sørg for å være oppdatert på loven, som nå omfatter alle diskrimineringsgrunnlagene. Bufdir sine nettsider gir detaljert veiledning om hvordan dette arbeidet skal gjennomføres og rapporteres.

Mangfold på arbeidsplassen kan være krevende å jobbe med. Start med å involvere ledelsen, utvikle en strategi, og gi deretter verktøy til både ledere og medarbeidere.

Husk, det er bedre å gjøre litt enn ingenting. Hvis stegene virker avanserte, start med å identifisere enkle tiltak du har mulighet til å gjennomføre!

Og hvis du trenger hjelp til å komme i gang, kontakt oss i Big Enough Global.

Lykke til, og godt nytt inkluderende år!

Del innlegg:

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Søk i kunnskapsunivers
Søk
Del gjerne
nb_NONO

Vil du bli bedre på å tiltrekke og beholde talenter?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for ukentlige tips! Her vil du også motta informasjon om våre tjenester.