Slik jobber Statens Vegvesen (IT divisjonen) med mangfold og inkludering


Teksten er skrevet av Kimiya Sajjadi og hentet fra vårt nyhetsbrev.

I sommer var jeg mentor for to sommerstudenter hos Statens Vegvesen IT divisjon. Sammen hadde vi fått den mest komplekse utfordringen jeg har hatt som mangfoldskonsulent. Jeg skulle være med å utrede en plan for arbeidet med mangfold og inkludering


I denne artikkelen ønsker jeg å dele hvordan vi steg for steg gikk frem for å utarbeide en plan for IT divisjonen sitt mangfoldsarbeid. Jeg håper dette kan hjelpe deg i arbeidet med mangfold og inkludering!


1. Støtte fra direktøren

Det første som var på plass før jeg kom inn var støtte fra direktøren i IT-divisjonen. Dette var helt kritisk for at divisjonen skulle ha mulighet til å sette ned tid, penger, og menneskelige ressurser for dette arbeidet. Før vi begynte å lage en plan for arbeidet fikk jeg derfor muligheten for å holde en workshop for alle lederne på mangfold og inkludering, det ble lettere å innhente innspill fra dem når vi skulle lage planen.

2. Lagde rammeverk

Steg nummer to var å lage et rammeverk. Kort fortalt går dette ut på å definere hva mangfold og inkludering betyr, sette gode overordnete mål, definere hvorfor IT divisjonen skal satse på dette arbeidet og lage en oppfølgning + rapporteringsrutine.  Her kan du se hvordan å lage et rammeverk. 

3. Dybdeintervjuer med ansatte

Når vi hadde målene på plass, måtte vi prøve å kartlegge hva som var årsaken til at virksomheten ikke hadde oppnådd disse målene allerede. Med andre ord, handlet det om å kartlegge risikobildet.

Vi gjorde dybdeintervjuer med over 20 ansatte, som hadde ulik bakgrunn og stillingen, og stilte dem spørsmål vi hadde skreddersydd for å finne ut av risikobildet.

4.Tiltak og delmål

Basert på intervjuene med ansatte, og en tilleggsanalyse jeg hadde gjort i forkant var det ganske klart hva de ulike risikomomentene var. Og, basert på disse lagde vi tiltak og delmål virksomheten måtte oppnå.

5. Prioriteringer, prioriteringer, prioriteringer

Noe av det viktigste når man lager en plan med tiltak og mål, er å gjøre det overkommelig. I arbeidet med mangfold og inkludering må det jobbes med employer branding, ledelse,markedsføring, rekruttering, karriereutvikling, lønn, ledelse mm.  Derfor var det viktig for oss å prioritere hvilke av områdene som skulle bli prioritert, for det å jobbe med alt samtidig er urealistisk.

Når vi skulle velge hva vi skulle prioritere, tok vi utgangspunkt i hva forskningen sier er den beste prioriteringen og risikomomentene vi hadde kartlagt.

6. Presentasjon foran lederne

Nå som planen med rammeverket og tiltakene var laget, skal dette presenteres og forankres hos ledelsen og alle lederne.


Heldigvis var HR-direktøren Arild Stange fornøyd!


Trenger du hjelp til å jobbe med mangfold og inkludering? Ta kontakt med oss her 

Del innlegg:

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Søk i kunnskapsunivers
Søk
Del gjerne
nb_NONO

Vil du bli bedre på å tiltrekke og beholde talenter?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for ukentlige tips! Her vil du også motta informasjon om våre tjenester.