Blog

Blogg om mangfold og inkludering

Bloggen vår er dedikert til mangfold og inkludering, og er en kilde til inspirasjon, innsikt og praktiske råd for hvordan å jobbe med dette. 

Her finner du en rekke artikler og blogginnlegg som dekker ulike aspekter av mangfold og inkludering, fra betydningen av mangfold i virksomheter – til best practice for inkludering. Vi dykker ned i viktige problemstillinger og gir deg verdifull innsikt slik at du kan gjøre fremdrift i arbeidet ditt. 

Enten du er leder, har HR-ansvar eller er enkeltperson som ønsker å lære mer, så vil bloggen gi deg nyttige tips og perspektiv. Begynn gjerne med våre populære artikler som “Hvorfor går det sakte med mangfold og inkludering i arbeidslivet?”, “Mangfold i arbeidslivet – har minoriteter et ansvar?”  eller “Hvorfor feirer vi pride?” for å komme i gang. 

foredrag om likestilling og mangfold
Blog

Book et foredrag om likestilling og mangfold

Det er nøyaktig én måned igjen til 8. Mars og den internasjonale kvinnedagen. Det er en fantastisk anledning til å fokusere på kompetanseheving rundt mangfold og inkludering!
Det er viktig for meg at økonomien ikke blir en barriere for å sette fokus på mangfold og inkludering. Derfor har jeg i år valgt å lage et forhåndsinnspilt webinar, som flere kan benytte seg av. Og jeg har et ekstra godt tilbud til deg som leser dette blogginnlegget!

mangfoldsledelse
Blog

Mangfoldsledelse – praktisk tips

Visste du at hver tredje bedrift bruker eget nettverk og bekjentskapskrets når de ansetter nye folk? Det vil si at det ligger enormt mye makt i hvem ledere har i nettverket sitt. Her får du oppskriften på en helt konkret ting du og alle rundt deg kan gjøre for å bidra til et mer mangfoldig og inkluderende arbeidsliv.

generasjoner på arbeidsplassen
Blog

5 ulike generasjoner på arbeidsplassen krever inkluderende ledelse

Visste du at det i dag er fem generasjoner på arbeidsplassen som jobber side om side?

Aldersmangfold kan bidra til økt lønnsomhet i virksomheten, men det forutsetter god inkludering. For å kunne inkludere, er viktig å være bevisst på utfordringene som nettopp kan oppstå på tvers av generasjoner og / eller livsfaser!

aktivitets- og redegjørelsesplikten
Blog

Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) – sjekkliste

ARP er så utrolig mye mer omfattende enn å kun rapportere på likestilling mellom kjønn! Her får du en sjekkliste du kan bruke for å se om dere har forstått hva aktivitets- og redegjørelsesplikten krever av virksomheten.

Mangfoldsledelse
Blog

Mangfoldsledelse: case-eksempelet du må få med deg

Ett av de mest fantastiske øyeblikkene jeg opplevde i 2023: da lederne i Statens Vegvesen IT-divisjonen presenterte resultatene etter ett års systematisk arbeid med mangfoldsledelse. Her deler jeg hvordan vi trinn for trinn gikk fram.

et tilbakeblikk på 2023
Blog

4 høydepunkter i 2023

Dette har vært et fantastisk år, for oss som jobber for et mer mangfoldig og inkluderende arbeidsliv. La oss ta et tilbakeblikk på 2023 med:

1. Strategisk samarbeid om mangfold og inkludering
2. E-læring i Mangfoldsledelse
3. Inspirerende foredrag
4. Lansering av mangfoldsnettverket vårt

Israel-Hamas krigen: ikke forbli taus!
Blog

Israel-Hamas krigen: ikke forbli taus!

Hvordan kan ledere vise sin støtte og utøve mangfoldsledelse og inkludering i praksis? Dette er det viktig at du sier til medarbeiderne dine, selv om du ikke ønsker å ta stilling til konflikten.

en_GBEN