Invitasjon til Mangfoldsnettverket Moving the Needle

Endelig er dagen her! Vi har lyttet til dere som savner et fellesskap, og vi har hatt lærerike innsiktssamtaler med flere av dere for å kunne skreddersy det mangfoldsnettverket markedet etterspør. Derfor er det en stor glede å være i mål, og endelig kunne gi deg denne muligheten til å bli med! 

Vi har kun 20 plasser, og har allerede håndplukket over halvparten av deltakerne. De resterende plassene vil du som abonnerer på dette nyhetsbrevet ha førsterett på, før påmeldingen åpnes for alle.

Gjennom mangfoldsnettverket Moving the Needle ønsker vi å samle seriøse aktører som vil jobbe innsiktsbasert og resultatorientert med mangfold og inkludering, slik at vi kan få satt en fart på utviklingen.

Dette er ikke et nettverk hvor vi bare møtes og prater. Dette er et nettverk hvor vi forplikter oss til å utvikle arbeidet vårt gjennom innsikten vi samler i nettverket. Samfunnet trenger flere virksomheter som går i front og viser hvordan det skal gjøres. Vi har troen på at din virksomhet er en av disse, og inviterer deg derfor til å være med å bli en foregangsvirksomhet. 

Sammen kan vi oppnå målbare resultater, og virkelig move the needle for mangfoldsarbeidet vårt!

Hvorfor skal du investere i å delta i akkurat dette mangfoldsnettverket?

 • Du får hjelp til å oppnå konkrete resultater innenfor mangfolds- og inkluderingsarbeidet gjennom kompetanseheving og erfaringsutveksling med andre i samme rolle og konsulenter.
 • Du får tilgang til et fellesskap, slik at du som har ansvaret ikke trenger å føle at du står i det alene.
 • Du forplikter deg til å stadig forbedre mangfolds- og inkluderingsarbeidet, som igjen sikrer fremdrift og resultatoppnåelse for deg og virksomheten din.

Som deltaker får du:

 • To godt fasiliterte fysiske samlinger i løpet av året på 4 timer
 • To godt fasiliterte digitale samlinger ila. året på 2 timer
 • En times digitalt webinar med påfølgende Q&A om aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP)
 • Lunsj under de fysiske samlingene
 • Nydelige lokaler hos vår hovedsamarbeidspartner Thommessen, med utsikt over Oslofjorden under de fysiske samlingene
 • En egen digital lukket gruppe med de andre deltakerne, hvor du kan sparre om konkrete problemstillinger mellom møtene
 • Tilgang på et faglig nettverk av konsulenter og andre som har ansvar for mangfoldsarbeidet på kryss og tvers av bransjer
 • Deltagerbevis som kan lastes opp på LinkedIn
 • Oversikt over de 10 viktigste konferansene innenfor mangfold og inkluderingsfeltet i 2024 i Norge
 • Oversikt over de 15 beste foredragsholderne og konsulentene innenfor mangfold og inkludering i Norge
 • Oversikt over alle høytidene og markeringene som er viktige i en norsk kontekst

Oppstart vil være i februar 2024, og datoer for samlingene er:

 • fysiske: tirsdag 5. mars og tirsdag 24. september (kl 11-15)
 • digitale: tirsdag 4. juni og tirsdag 19. november 9-11
 • Webinar: tid & dato i februar kommer.

Hvem kan være med?

Dette er et lukket nettverk og vi foretar en kvalitetssikring av alle som ønsker å være med.

Kriterier og forpliktelser:

 • Deltageren har ansvar for mangfoldsarbeidet i virksomheten.
 • Mangfoldsarbeidet er forankret hos toppledelsen, og dere har konkrete etterprøvbare mål. 
 • Virksomheten har en ferdiglaget strategi, eller er i prosessen med å lage en strategi knyttet til mangfold og inkludering.
 • Virksomheten foretar / skal foreta en risikokartlegging iht aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP).
 • Deltakeren bidrar aktivt med deling av relevante problemstillinger som utgangspunkt for diskusjon og erfaringsutveksling deltakerne mellom.
 • Deltakeren er villig til å dele åpent og ærlig om både oppturer, nedturer, suksesshistorier og feil du evt. har gjort, så vi sammen kan lære, og raskere oppnå gode resultater!
 • Deltakeren deler på slutten av året et dokument med hvilke punkter de har tatt med seg tilbake i virksomheten som følge av å være med i nettverket.

Vi har også plass til to konsulenter / foredragsholdere. Her er kravet at du bl.a. har erfaring og kompetanse innenfor mangfold og inkludering.

Oppsummert

Mangfoldsnettverket Moving the Needle ønsker å hjelpe seriøse aktører med å ta arbeidet sitt til nye høyder. Gjennom fire samlinger ønsker vi å legge til rette for kompetanseheving og erfaringsutveksling – her skal du få det du trenger for å få svar på problemstillingene du står ovenfor.

Tenker du at dette mangfoldsnettverket er akkurat det du har savnet?

Fra gode intensjoner til gode handlinger:

Hvis du vil vite mer om hva du som deltaker får til hvilken pris, innholdet i de fire samlingene, eller diskutere om dette er noe for deg – send en mail til Kimiya@bigenoughglobal.com i dag!

Påmeldingen er åpen til 15. januar 2024, med en god rabatt frem til 15. desember. Vi har kun 15 plasser til virksomheter, så ikke nøl med å kontakte meg!

Hører jeg fra deg?

Del innlegg:

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail
Søk i kunnskapsunivers
Search
Del gjerne
en_GBEN