Mangfoldsledelse på 1-2-3!

Et kort, praktisk, og interaktivt e-læringskurs som utvikler lederes ferdigheter i mangfoldsledelse. Kurset er allerede kjøpt av Obos, Siemens Energy, Skagerak Energi, Norwegian og Amnesty. Er din virksomhet neste? 

Et skuespill hentet fra E-læringen

Mangfoldsledelsekurs - Kimiya Sajjadi - Big Enough Global

Kurset gir ledere:

 • Forståelse for hva mangfold og inkludering er og hvorfor det er viktig fra et samfunnsansvar og lønnsomhets perspektiv.
 • Ferdigheter for å lede mangfoldige team 
 • Kompetanse til å øke mangfoldet i eget team
 • Innsikt i forebygging av ubevisste fordommer, diskriminering og trakassering
 • Ferdigheter for å inkludere, beholde, og utvikle mangfoldet
 • Diplom som kan lastes opp på Linkedin

Hvorfor investere i mangfoldsledelse

 • Bedre prestasjoner
  – Undersøkelser viser at mangfoldige team ledet godt presterer bedre enn homogene team som er ledet godt. Mangfoldige team ledet dårlig presterer verre enn homogene team som er ledet dårlig. 
 
 • Oppfylle lovkrav
  – Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) krever at virksomheter jobber med å hindre diskriminering og øke likestilling. Vårt kurs i mangfoldsledelse fokuserer nettopp på hvordan å få til dette.
 
 • Redusere turnover
  – I følge en rapport Deloitte har gitt ut vil 39 % forlate arbeidsplassen til fordel for en mer inkluderende, 23 % har allerede gjort det. I vår e-læring fokuseres det mye på hvordan å jobbe med inkludering.
 
 • Spare kostnader
  – I følge Simployer koster det 1,5 årslønn å miste en ansatt. Når lederne blir bedre på å beholde medarbeiderne gjennom bevisst inkludering, bidrar dette til å spare kostnader.

Kursmoduler

Kurset består av tre moduler som hver tar 45 minutter å gjennomføre. Hver modul består av flere minivideoer, oppgaver og skuespill.

Dersom det er for omfattende å kjøre tre moduler, er det mulighet for å kjøpe tilgang til enkeltmoduler med redusert pris.

Modul 1
Innføring i mangfold og inkludering

Hva betyr mangfold og inkludering? Hvorfor er det viktig for din virksomhet? Hvordan må det jobbes med for å oppnå resultater?

Modul 2
Mangfoldsledelse i praksis

Hva er mangfoldsledelse? Hvorfor er det viktig for deg som leder? Konkrete tips for hvordan å bli en bedre mangfoldsleder.

Modul 3
Din verktøykasse med konkrete tips og råd.

Konkrete tips for å forbedre rekrutteringsprosessen, arbeidsmiljøet, det sosialet miljøet, karriereutvikling og lønnsprosesser.

Hvem står bak kurset

Kurset er utviklet av Olav Haraldseid og Kimiya Sajjadi. Olav har over 20 år som HR-direktør i store selskaper som Equinor, NorgesGruppen og Circle K bak seg. Han er også forfatter av bøkene “Diversity Capitalism” og “Mangfoldskapitalisme”. Kimiya har bistått over 60 virksomheter i privat og offentlig sektor å jobbe med mangfold og inkludering. I tillegg er hun spaltist i E24 og skriver aktivt på linkedin, noe som har gjort henne til en tydelig stemme i dette feltet.

Mangfoldsledelsekurs - Big Enough Global - Kimiya Sajjadi

Prismodeller

Tilgang i vår kursportal

Registrer brukerne som skal ta kurset i vår kursportal.
 • Et års tilgang i vår kursportal.
 • Forbeholdt registrerte brukere.

Integrer det i deres eget læringssystem

Få en SCORM fil du importerer til deres eget læringssystem.
 • Kurset blir virksomheten sin for alltid.
 • Kurset kan brukes for et ubegrenset antall brukere.
 • Mulighet for skreddersøm.

Pris

Antall personer som skal ta kurset 

Prisene er basert på at dere skal ha alle tre moduler. 

Dersom det er for omfattende å kjøre tre moduler, er det mulighet for å kjøpe tilgang til enkeltmoduler med redusert pris. Ta kontakt dersom dette er tilfellet. 

Pris 

1-10 

1500 kr per deltager

11-20

15,000 kr

21-50

25,000 kr

51-100

42,000 kr

101-300

50,000 kr

301-500

65,000 kr 

501-1000

110, 000kr

1001+

 Ta kontakt 
  

Antall ansatte i virksomheten. 

Prisen er ut fra størrelsen på virksomheten, og ikke antall brukere ettersom vi ikke har kontroll over hvor mange som benytter seg av den når det importeres til eget læringssystem. Her kan dere feks. velge å bruke modul 1 i opplæring av alle ansatte, det legger ikke vi oss opp i. 

Dersom dere har veldig mange ansatte og få ledere, er det mulighet for å diskutere en rabatt. 

Prisene er basert på at dere skal ha alle tre moduler. Dersom det er for omfattende å kjøre tre moduler, er det mulighet for å kjøpe tilgang til enkeltmoduler med redusert pris. Ta kontakt dersom dette er tilfellet


Pris 

   

21 – 50

30 000 kr

51 – 100

50 000 kr

101 – 300

60 000 kr

301 – 500

70 000 kr

501 – 1,000

90 000 kr

1001 – 3000

115 000 kr

3001 – 5,000

140 000 kr

5001 + 

Ta kontakt. 

Spørsmål og svar

Kurset er utviklet for ledere med personalansvar i både privat og offentlig sektor. 

Likevel er det slik at del 1 av kurset passer utmerket som opplæring for alle ansatte, ettersom det er en generell innføring i mangfold og inkludering.  Del 3 av kurset passer fint til HR-personnel, ettersom fokuset er konkrete tiltak innenfor rekruttering, karriereutvikling, lønn, arbeidsmiljø og sosialt miljø.

Kurset består av tre deler. Hver del tar ca. 45 minutter å gjennomføre, inkludert løsing av oppgaver.

Kurset består av videoer hvor vi snakker med slides i bakgrunnen, etterfulgt av ulike oppgaver. For å gjøre det enda mer interaktivt har vi også lagt til skuespill som tar for seg praktiske scenarioer.

Ja, våre kurs kan importeres til  de fleste  læringssystemer fordi vi bruker SCORM. Her er det bare for oss å eksportere en fil som du laster opp i deres læringssystem.

Ja. Vi kan skreddersy kurset på tre ulike måter. 

 1. Legge til deres eget design ved å bruke deres logo og farger.
 2. Legge til videoer av dere. Dette passer utmerket i de tilfellene deres administrerende direktør, Hr-sjef, eller lignende ønsker å si noe i forkant/ på slutten av kurset. 
 3. Legge til egendefinerte oppgaver. Er det spesifikke scenarier du vil at de ansatte skal reflektere over? Eller ønsker du kanskje at de skal lese gjennom policier, strategier el. ? Å legge til egendefinerte oppgaver er en fin måte å skreddersy kurset på.

Kurset er lagt opp til og gjennomføres individuelt. Men, det er flere oppgaver som innebærer diskusjoner med kolleger. Dersom virksomheten ønsker enda mer samarbeid rundt gjennomføringen er det mulig å legge opp til dette ved at dere lager en workshop hvor ledere skal diskutere oppgavene og innholdet sammen.

Kurset finnes i en norsk og engelsk versjon. 

Ja begge er erfarne foredragsholdere innenfor tema. Kontaktinformasjonen deres ligger nederst på siden.

Ta kontakt!

Vurderer du å bli kunde og har spørsmål? Kontakt Kimiya.

Skal du integrere kurset i deres eget læringssystem?

en_GBEN