Vår historie

Oppstart

Big Enough Global startet i 2018 som en ideell non profit organisasjon med tanken om at unge ambisiøse skulle ta på seg ansvar for store prosjekter og lære gjennom erfaring. Vi skulle jobbe prosjektvis innenfor FN sine bærekraftsmål.

Prosjekt X - FNs bærekraftmål nr 4

Vårt første prosjekt ble å gi flyktninger på Lesvos  muligheten til å ta internasjonalt godkjente engelsk sertifikater.  Vi klarte å lage et fond på over 100 000 nok som skulle gå til sertifikatene og utviklingen av skolen vi valgte å samarbeide med. 

Vår hovedsamarbeidspartner Thommessen bidro med den største summen og var en avgjørende faktor for suksessen til prosjektet. I tillegg bistod de oss med juridiske råd når vi hadde behov for det. 

Enkeltindivider var også en essensiell faktor for vår suksess. Det var over 500 individer som bidro ved å investere tid og penger for at vi skulle komme i mål. 

Andre støttespillere var Askeladden & Co, Advokatfirmaet Bahr, og Wiersholm som  bidro finansielt. 

Ny retning: Flerkulturell bakgrunn som konkurransefortrinn

I løpet av det første prosjektet lærte vi fra Sverre Tyrhaug, leder i advokatfirmaet Thommessen at å tiltrekke seg flerkulturelle unge til firmaet var en utfordring.  Etter nøyere undersøkelser så vi at denne problemstillingen eksisterte hos mange firmaer. Samtidig visste vi at mange i  denne kundegruppen så på sin bakgrunn som et handikap.  Vi så derfor at det  var mangel på en bro mellom flerkulturelle unge og arbeidsmarkedet.


De unge måtte lære seg hvordan og hvorfor deres flerkulturelle bakgrunn var en styrke. Selskapene på sin side måtte bli bevisst styrkene og utfordringene deres, for å kunne nå ut til dem. 

Vi så at vi kunne være denne broen. Big Enough Global sin første visjon om at det skulle være unge med ambisjoner som skulle lede prosjektene våre består fortsatt.  Istedenfor å jobbe prosjektvis besluttet vi oss for at vi skulle danne et selskap som skulle satse på å skape denne broen. 

 
DSC_0343-2.jpg
DSC_0178.jpg
DSC_0228.jpg
DSC_0614.jpg
DSC_0407.jpg
DSC_0647.jpg
DSC_0201.jpg
 

©2020 by Big Enough Global