Et skritt unna å bruke unges flerkulturelle bakgrunn som et konkurransefortrinn.

Hvorfor eksisterer vi?

Vår motivasjon er å hjelpe unge med flerkulturell bakgrunn til å ta mer plass og fylle de delene av næringslivet og samfunnet som mangler representasjon av denne gruppen.

DSC_0311_edited_edited.jpg

Hvem eksisterer vi for?

  • Ledelsen på Universiteter

  • Ledelsen på Videregående skoler

  • Ledelsen i Selskaper 

  • Flerkulturelle unge 

hvemeksisterervifor_edited.jpg

Hva gjør vi?

Forskning viser at flerkulturell kompetanse er et konkurransefortrinn og leder til økonomisk vekst dersom man vet hvordan å benytte seg av den. 

Våre undersøkelser og erfaringer viser at mange med flerkulturell bakgrunn tvert om ser på bakgrunnen sin som et handikap. Den dårlige selvfølelsen er med på å påvirke hvor man søker seg inn. Steder hvor det allerede er flere minoriteter gir en trygghet for at den flerkulturelle bakgrunnen ikke vil være en byrde. Resultatet blir derfor at man har lettere for å velge arbeidsplasser stillinger og studier hvor det allerede er representasjon.


Dette er en viktig faktor for at visse studier, stillinger og arbeidsplasser ikke klarer å få representasjon fra denne gruppen.

Vår løsning er å hjelpe ledere av selskaper og utdanningsinstitusjoner bli bevisste på utfordringer og styrker flerkulturelle unge har. Med denne forståelsen kan man skape en ledelse, kommunikasjon og sosialt miljø som sammen bidrar til å tiltrekke flerkulturelle unge, holde på dem og spille dem gode. 

Hvagjorvi.jpg
 

©2020 by Big Enough Global