Vi bygger bro mellom flerkulturelle unge og arbeidslivet gjennom kunnskapsformidling 

Hvorfor eksisterer vi?

Vår motivasjon er å hjelpe unge med flerkulturell bakgrunn til å ta mer plass og fylle de delene av næringslivet og samfunnet som mangler representasjon av denne gruppen.

DSC_0311_edited_edited.jpg

Hvem eksisterer vi for?

  • Selskaper & offentlige institusjoner 

  • Flerkulturelle unge 

hvemeksisterervifor_edited.jpg

Hva gjør vi?

Arbeidet mot selskaper og offentlige instutisjoner 

Mange unge med flerkulturell bakgrunn møter på særskilte utfordringer som rasisme, ekskludering og å bli dratt mellom ulike verdisett. Disse utfordringene kan påvirke deres atferd og hvordan de tolker situasjoner. I tillegg har flere en flerkulturell kompetanse, som forblir ubrukt. Vårt arbeid mot selskaper og offentlige institusjoner går ut på å utvikle deres evne til å se verden gjennom flerkulturelle unge sine øyne, og bruke dette perspektivet aktivt i sitt arbeid. 

Vi ønsker å bidra til at det sosiale miljøet, arbeidsmiljøet, lederne,  den eksterne kommunikasjonen og rekrutteringen skjer på en måte som appellerer og bevarer alle etnisiteter.  

Det at det eksisterer diskriminering og fordommer mot flerkulturelle, er ingen hemmelighet. I mange tilfeller kommer det av at en er redd og skeptisk til det ukjente. Vi håper derfor at vårt bidrag i å dele kunnskap om denne gruppen, kan være med på å gjøre det ukjente kjent - slik at vi får et mindre diskriminerende og fordomsfullt arbeidsmarked. 

Arbeidet mot flerkulturelle unge 

Vårt arbeid mot unge består hovedsakelig i kunnskapsformidling. Dette gjør vi gjennom å skrive artikler, ha workshops og dele instruktive historier gjennom våre sosiale medier. 

Hvagjorvi.jpg