SAMFUNNSANSVAR & BÆREKRAFT

I forkant av vår oppdagelse om hvordan vi i Big Enough Global kunne bruke vår kunnskap og erfaring til å øke den flerkulturelle kompetansen i norsk næringsliv, var Big Enough Global en plattform for ungdom og unge voksne hvor de kunne ta på seg store prosjekter med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. Vi samlet over 20 personer som som til tross for store forskjeller i interesser, erfaringer, bakgrunn og meninger, hadde et felles mål: å skape en positiv forandring i samfunnet. 

_D814752-3.jpg

ENGELSKKURS FOR UNGE VOKSNE PÅ FLUKT MED INTERNASJONALE SERTIFIKATER

I 2018 startet vi vårt første prosjekt med mål om å hjelpe ungdom og unge voksne flyktninger på Lesvos, Hellas til å lære engelsk og ta internasjonalt godkjente sertifikater. Grunnlaget for prosjektet ligger i FNs bærekraftsmål nr 4 - å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle. I tillegg bidrar prosjektet til bedre psykisk helse hos flyktninger ved at de får tankene på noe annet enn deres øyeblikkelige situasjon og får håp for fremtiden.

Mål 4 RGB.png

HVORFOR ENGELSKKURS FOR UNGE VOKSNE PÅ FLUKT

DSC_0180.jpg

Bakgrunnen for valget av prosjektet var at vi dro ned til Lesvos for å kartlegge hva flyktningene hadde mest behov for og hvordan vi kunne bidra mest mulig. Engelskkurs med utdannede lærere og internasjonalt godkjente sertifikater gikk igjen som et ønske hos mange. I tillegg var det stor mangel på aktører som tilbød dette. Mentorene våre i Norge var også enige i at dette var et godt valg. Derfor valgte vi for å gå for dette prosjektet.  

I ett år jobbet teamet i Oslo med å planlegge hvordan vi skulle gjennomføre prosjektet, samtidig som vi samlet inn penger til gjennomføringen. Deretter reiste vi til Lesvos igjen - denne gangen for å finne en skole vi skulle samarbeide med. Blant flere mulige organisasjoner som tilbød engelskkurs til flyktninger, var det organisasjonen Iliaktida og deres nyoppstartet skole Kalimera Athina som skilte seg ut. Vi valgte denne skolen og organisasjonen av to grunner. For det første ønsket de å ha kurs med høy kvalitet hvor det var mulighet for å ta sertifikater. For det andre var de en lokal organisasjon, og det å støtte dem ville bidra til å gi de lokale eierskap til deres egne utfordringer. 

VÅRT BIDRAG ENGELSKKURSENE

Høsten 2019  startet engelskundervisning på skolen. En del av finansieringen vår gikk på innredning av klasserommet og innkjøp av nødvendig utstyr til engelskkurs. Det resterende beløpet vil bli brukt underveis etter behov, og til å finansiere sertifikatene.

For oss har det hele tiden vært viktig å være noe mer enn en økonomisk bidragsyter. Vi ville være med på å bidra til best mulig læringsutbytte og miljø. Derfor har vi utviklet et evalueringssystem, som ga oss muligheten til å høre om elevenes tilbakemeldinger på både læringsmetodene og trivselen på kurset. Disse tilbakemeldingene blir sendt til oss, slik at vi i samarbeid med skolen kan kontinuerlig jobbe med å forbedre kurset. Fra i år har vi også innført utviklingssamtaler lik de som blir gjennomført på skoler her i Norge. I tillegg har vi satt mål og strategier for økt mangfold, inkludering og motivasjon hos studentene. Så langt har våre innspill bidratt til et engelskkurs med høy kvalitet og et varmt og inkluderende klassemiljø, og vi fortsetter å følge tett med og ser stadig etter muligheter

til flere forbedringer. 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4