Tjenester

Omvendt mentorordning

Mentoring av ledelsen på vidregående skoler

Vil du hjelpe elevene forstå hvilken styrke deres flerkulturelle bakgrunn er, og hvordan de kan overkomme utfordringene knyttet til den?

Mentoring av ledelsen på universiteter og høyskoler

Vil du jobbe for at studiet blir mer attraktivt for flerkulturelle?

Mentoring av ledelsen i bedrifter

Vil du bli en mer attraktiv arbeidsplass for flerkulturelle?

 

Mentoring av ledelsen på videregående skoler

Hvem er tjenesten for?

Tjenesten er for deg som opplever at det er vanskelig å spille flerkulturelle unge gode. Hvordan skal man hjelpe dem overkomme utfordringene som hindrer dem fra å skinne uten å tråkke dem på tærne? Hvordan skal man hjelpe dem å forstå at deres flerkulturelle bakgrunn er en styrke og hvilket konkurransefortrinn de har?


Hvordan hjelper vi deg?

Vi ønsker å hjelpe ledelsen og ansatte med å forstå hvilke styrker flerkulturell ungdom har, og hvordan de kan lære seg å forstå og bruke disse. Vi ønsker også å belyse de særegne utfordringer elevene kan ha og som hindrer dem å utnytte sitt potensiale.  Den største utfordringen ligger i å kommunisere dette til de unge på en måte som er motiverende. 

Vi kombinerer vår flerkulturelle bakgrunn med forskning som gjør at vi kan komme med konkrete tips og råd. 

Hvorfor er det viktig å jobbe med?

Våre undersøkelser viser at mange unge sliter med selvtillit rundt sin flerkulturelle bakgrunn. Det å se på en del av seg som et handikap, kan påvirke selvtilliten og bidra til å bestemme hvor langt man er villig til å sikte, og hvor. 

Et velfungerende samfunn er avhengig av at mennesker med ulike kulturer kan leve side om side. For å skape et slikt samfunn trenger vi representanter fra ulike kulturer på alle arbeidsplasser og stillinger. Det er når ulike kulturer møtes at informasjon utveksles, og det er med denne informasjonen man kan lage et samfunn hvor alle trives. 

Videregående skolers viktigste oppgave er å gjøre de unge klare for fremtiden. Å bevisstgjøre flerkulturelle på sine styrker er en vesentlig faktor i dette arbeidet, ettersom det har så mye å si for fremtiden. 

Ta kontakt for mer informasjon om programmet eller for å gjøre en avtale.  

 

Mentoring av ledelsen på universiteter og høyskoler

Hvem er tjenesten for?

Tjenesten er for deg som opplever at det er vanskelig å rekruttere flerkulturelle studenter. Du vet kanskje heller ikke hvordan du kan spille flerkulturelle unge gode? Hvordan skal man hjelpe dem overkomme utfordringene som hindrer dem fra å skinne uten å tråkke dem på tærne? Hvordan skal man hjelpe dem å forstå styrken rundt det å være flerkulturell og hvilket konkurransefortrinn de har? 


Hvordan hjelper vi deg?

Vi hjelper dere med å  bli flinkere til å rekruttere flerkulturelle studenter. 

For å få til dette må man først ha et fakultet som er i stand til å spille dem gode. Det gjelder å forstå hvilke styrker flerkulturell ungdom har, og hvordan de kan lære seg å forstå og bruke disse. Vi ønsker også å belyse de særegne utfordringene elevene kan ha som hindrer dem å nå sitt potensiale. Den største utfordringen ligger i å kommunisere dette til de unge på en måte som er motiverende. 

Vi kombinerer vår flerkulturelle bakgrunn med forskning som gjør at vi kan komme med konkrete tips og råd.

Hvorfor er det viktig å jobbe med?

Våre undersøkelser viser at mange unge sliter med selvtillit rundt sin flerkulturelle bakgrunn. Det å se på en del av seg som et handikap, kan påvirke selvtilliten og bidrar til å bestemme hvor langt man er villig til å sikte, og hvor. 

Et velfungerende samfunn er avhengig av at mennesker med ulike kulturer kan leve side om side. For å skape et slikt samfunn trenger vi representanter fra ulike kulturer på alle arbeidsplasser og stillinger. Det er når ulike kulturer møtes at informasjon utveksles. Det er med denne informasjonen man kan lage et samfunn hvor alle trives . 

Det å ha et fakultet som klarer å bringe ulike mennesker sammen, og få de til å respektere og akseptere hverandre er essensielt for hvordan disse individene vil se på mennesker når de skal ut i samfunnet.

Møter man ikke på et mangfold eller klarer man ikke å håndtere det slik at alle trives, vil man ikke ha noe forhold til annerledes mennesker ved endt studietid. 

Resultatet blir at når disse menneskene skal ut i samfunnet vil de bære med seg de negative assosiasjonene eller fremmedfrykten og holde seg til de menneskene og miljøene som er lik en selv. Vi får da et segregert samfunn, noe som ikke er positivt.

Ta kontakt for mer informasjon om programmet eller for å gjøre en avtale.  

 

Mentoring av ledelsen i bedrifter

Hvem er tjenesten for?

Er du en av dem som har hørt det er viktig med flerkulturell kompetanse, men ikke forstår hvordan og hvor i bedriften dette skal implementeres? Syns du det er ubehagelig å stille dine flerkulturelle ansatte spørsmål om deres bakgrunn? Ønsker du å lage et arbeidsmiljø hvor alle føler seg akseptert, men du er bekymret for at flerkulturelle skal oppleve at de blir særbehandlet? Kanskje prøver du å appellere til flerkulturelle talenter også, men ikke er sikker på hvordan du skal sørge for at de føler seg velkommen? 

Hvordan hjelper vi deg?

Dette ønsker vi å hjelpe deg med gjennom en omvendt mentorordning. Vi skal hjelpe deg å kartlegge hva ved ledelsen, det sosiale miljøet og markedsføringen som kan bidra til å gjøre bedriften mer attraktiv.


Vi kombinerer vår flerkulturelle bakgrunn med forskning og gir deg konkrete tips og råd om hvilke tiltak som kan innføres for å optimalisere bedriften din når det kommer til å bli en mer attraktiv arbeidsplass for flerkulturelle. 

Hvorfor er det viktig å jobbe med?

Som mennesker kan vi oppleve at det er vanskelig å kommunisere med dem som ser annerledes ut enn oss. Når et menneske ser annerledes ut, vet hjernen automatisk at det er andre sosiale normer som gjelder. Dette kan gjøre en usikker og skape ubehag. For å få vekk dette ubehaget unngår man ofte å ta stilling til problemet, eller velger å late som at de flerkulturelle egentlig ikke er annerledes.  

Ny forskning som "Diversity Matters" av McKinsey viser at å ha etnisk mangfold leder til økonomisk vekst.  Samtidig vet vi basert på rapporten "Mangfold gir konkurransefortrinn - en ubenyttet ressurs for norske selskaper" at norske selskaper ikke vet hvordan å utnytte mangfold for økt profitt. 

Problemet ligger i at dersom man ønsker at selskapet skal klare å utnytte den flerkulturelle kompetansen og appellere til flerkulturelle talenter, er man avhengig av at ledelsen klarer å forholde seg til forskjeller. Ved å behandle alle likt og anta at alle er like, vil bedriften ikke lenger være mangfoldig i kompetanse men i utseende.  

Ved å lære å tiltrekke de beste flerkulturelle talentene, få dem til å trives, styrke deres svakheter og  utnytte deres flerkulturelle kompetanse, vil du klare å skape den økonomiske veksten i bedriften. 

Ta kontakt for mer informasjon om programmet eller for å gjøre en avtale.  

 

©2020 by Big Enough Global