Hvordan jobbe med nevromangfold? Her får du konkrete tips

Dagens blogginnlegg er sponset av kompetansehuset Aider

Har du lyst på et styreverv? Bli med på kurs, så lærer du alt du trenger for å skape verdi i et styre. Meld deg på deres 2 dagers styresertifiseringsprogram 22.-23. mai, sammen med Kimiya her.

I dagens blogginnlegg vil du lære mer om nevromangfold, og få konkrete tips om hvordan du kan jobbe med det. Jens Kanden, konsulentsjef i Unicus, er med i mangfoldsnettverket vårt Moving the Needle – og det er han som har skrevet artikkelen nedenfor.

God lesning!

15-20 % av befolkningen er nevrologisk annerledes. Her finner vi tilstander som autisme (tidligere Asberger), ADHD, dysleksi, dyspraksi med mer. Det er grunnleggende viktig å forstå at dette ikke er tilstander som skal «fikses» eller «helbredes». Det er simpelthen en konsekvens av at hjernen er koblet sammen annerledes enn flertallets hjerner.

I Unicus er vårt fokus innen nevromangfold på autister med IT-interesse. Målet er å få flere autister i fast jobb. Med en arbeidsløshet på 70-80 % av autister i arbeidsfør alder, er det mye å ta tak i. Og dessverre er bevissthet og kunnskapsnivå om nevromangfold svært lav, både i privat og offentlig sektor. 

Maskering, det vil si å skjule sine nevrologiske utfordringer, er svært utbredt – ikke minst blant kvinner. De våger ikke å stå frem, da de opplever at de fleste virksomheter ikke har bygget en robust, inkluderende, åpen og modig nok kultur. De bruker derfor uforholdsmessig mye av sin energi til å maskere – noe som har store negative langtidseffekter for dem det gjelder.

Dersom man ønsker å gjøre noe med situasjonen i egen virksomhet, hvor skal man begynne?

Mest grunnleggende handler det om å skape en inkluderende, modig og dynamisk kultur som lar seg utfordre, og som utvikler seg. Dette omfatter menneskelig utvikling og justering av strategier, prosesser og policy. Det fordrer også at endringene forankres helt til topps i virksomheten. Typisk innbefatter det faktisk å etterleve egne definerte verdier.

Her er noen konkrete tips for hvordan du kan gå frem:

  • Avklare status: hvor mange har nevrologiske utfordringer, og hvordan er deres situasjon?
  • Heve kunnskap generelt om nevromangfold i virksomheten.
  • Trene ledere til å lede en mer nevromangfoldig organisasjon. 
  • Skape et klima der alle tør stå frem med sine utfordringer.
  • Behandle alle likeverdig – noe som vil si å gjøre tilpasninger og tilrettelegginger på individnivå.
  • Støtte og bemyndiggjøre ledere slik at de står i utfordringene som følger av at alle ikke behandles likt.
  • Fasilitere mentordninger for medarbeidere som har nytte av det.
  • Legge til rette arbeidsoppgaver som best mulig matcher evner og ferdigheter til den enkelte.
  • Lede, utvikle, tiltrekke, rekruttere og on-boarde mennesker først og fremst på ferdigheter og evne til å løse arbeidsoppgavene.

Den våkne leser ser at disse tiltakene er relevante for alle typer mangfold, og burde kanskje være en selvfølge?

Jens Kanden, Konsulentsjef i Unicus

nevromangfold

Foto: Mariell Breivik

Vil du lære mer, kontakt gjerne jens@unicus.com – eller følg ham på Linkedin.

Del innlegg:

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Søk i kunnskapsunivers
Søk
Del gjerne
nb_NONO

Vil du bli bedre på å tiltrekke og beholde talenter?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for ukentlige tips! Her vil du også motta informasjon om våre tjenester.