Om oss

Trenger du rådgivning innen mangfold og inkludering?

Våre tjenester er utformet på en måte som er resultatorienterte. Derfor jobber vi med våre kunder gjennom å hjelpe de å sette  strategier med konkrete mål og tiltak. I tillegg er vi opptatt av at de som jobber med oss skal sitte igjen med en klar forståelse av hvilke konkrete steg de skal måtte ta for å oppnå sine mål. Dette innebærer at de både forstår hvor utfordringene deres ligger, men også hvordan de kan løse disse.   

Vi har forståelse for at folk er svært opptatte, så vi gjør samarbeid enkle og effektive..

om big enough global - kimiya sajjadi - mangfold og inkludering
Formue er et av selskapene vi har jobbet med i 2022.
Endring av retning - rammeverk og systematisk arbeid

I 2022 begynte vi å konsultere virksomheter i hvordan de kunne jobbe systematisk med mangfold og inkludering. Dette er fordi vi så at mange implementerte tiltak uten å forstå hvordan og jobbe systematisk med mangfold. Fraværet av en systematisk tilnærming gjør det vanskelig å oppnå tilsiktede resultater, og utenforstående kan oppfatte det som «brunvasking». 

Selv om hovedfokuset vårt har endret seg, bistår vi fortsatt kunder med å rekruttere og beholde flerkulturelle gjennom innspill til konkrete tiltak og mål. 

Hvorfor flerkulturelt mangfold?

Big Enough Global startet fordi mange ledere, og HR-personelle syntes det var vanskelig å rekruttere  og beholde flerkulturelle talenter. Vi observerte at de ikke hadde kunnskap om styrker, utfordringer, behov og fordommer flerkulturelle talenter kunne ha.  Uten denne kunnskapen kunne de heller ikke lage en arbeidsplass for dem. Derfor bistår vi også virksomheter med hvordan de kan rekruttere og beholde flerkulturelle gjennom innspill til tiltak. 

Flerkulturelle er en mangfoldig gruppe. Vårt mål er derfor å gjøre virksomheter bevisste på ting de ikke er bevisste på i dag. Jo flere forhold man blir bevisst på, desto flere vil man klare å inkludere.

daniel siraj derya incedursun lorena carthy wilmot - veien til lederkarrieren
Den 1. april 2022 opprettet vi et karrienettverk for flerkulturelle. Bilde under er fra det første arrangementet med Daniel Siraj, Derya Incedursun, og Lorena Carthy-Wilmot som panelister.
Våre verdier

Våre verdier gjenspeiles i hvordan vi behandler hverandre, og hvordan vi behandler kunder.

For oss handler ikke mangfoldsarbeid bare om å skape mer innovative og lønnsomme virksomheter. Det handler også om å bygge et samfunn med mindre forskjeller og mer rettferdighet. Viktigst, det handler om å ta vare på mennesker.

Tør å utfordre

Vi ser på det som vesentlig å utfordre hverandre og kundene våre på status quo for å skape endring . Det er når vi blir ukomfortable at vi vokser.

Forståelsesfull

Vi tror på at nøkkelen for å skape forandring og vekst ligger i å være forståelsesfulle for hvilken situasjon mennesker og virksomheter befinner seg i.

Resultatorienterte

Mangfoldsarbeid kan fort bli til et inspirasjons og engangsarbeid. Vi er her for å skape resultater, og det skal gjennomsyre måten vi jobber på.

Vår hovedsamarbeidspartner
samarbeid med big enough global - mangfold og inkludering - mangfoldsledelse

Vår hovesamarbeidspartner er advokatfirmaet Thommessen. De har støttet oss økonomisk, og gjennom juridisk bistand siden selskapet startet opp. I dag støtter de vårt karrierenettverk for flerkulturelle. 

nb_NONO

Vil du bli bedre på å tiltrekke og beholde talenter?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for ukentlige tips! Her vil du også motta informasjon om våre tjenester.