5 ulike generasjoner på arbeidsplassen krever inkluderende ledelse

Visste du at det i dag er fem generasjoner på arbeidsplassen som jobber side om side?

I dagens blogginnlegg skal jeg gå nærmere inn på hva de ulike generasjonene heter, før jeg deler litt om forskningen som er gjort på behov de har.

Jeg har så mange ganger vært i situasjoner hvor vi unge blir sjokkert over språkbruken til den eldre garde. Og på den andre siden synes de kanskje vi er håpløse som ikke tillater noe. «Er det ikke lov å si noe lenger?» spør de fortvilet tilbake.

Aldersmangfold kan bidra til økt lønnsomhet i virksomheten, men det forutsetter god inkludering. For å kunne inkludere, er det viktig å være bevisst på utfordringene som nettopp kan oppstå på tvers av generasjoner. 

Men, la oss først ta en titt på de fem ulike generasjonene på arbeidsplassen:

 • Generasjon Z: født mellom 1997 og 2012. Den første generasjonen til å vokse opp med full tilgang til internett.
 • Generasjon Y: født mellom 1981 og 1996. Var unge tenåringer og voksne når internett begynte å komme, og ble derfor den første digitale generasjonen.
 • Generasjon X: født mellom 1965 og 1980. Flere av mødrene ble yrkesaktive, noe som resulterte i flere skilsmisser og at barna vokste opp med mindre tilsyn fra foreldre. 
 • Baby boom: født mellom 1946 og 1964. Disse ble født i etterkant av andre verdenskrig, og fikk økt levestandard.
 • Den stille generasjonen: født mellom 1928 og 1945, under den store depresjonen.

Nå som du vet om de ulike generasjonene, la oss ta en titt på behovene deres!

Ledelse av ulike generasjoner på arbeidsplassen

Det er gjort flere studier når det kommer til behovene ulike generasjoner kan ha, og hvorvidt dette påvirker hvordan de skal ledes. 

En masteroppgave fra 2023 skrevet av William Lervaag, ser på hvorvidt ledere finner det nødvendig å tilpasse sin lederstil basert på de ulike generasjonene. Han ser på generasjon Y og den eldre generasjon. Konklusjonen hans er at ledere finner det nødvendig å tilpasse lederstil basert på de ulike generasjonene. Funnene hans er:

Generasjon Y: 

 • særegen kompetanse innenfor teknologi, viser seg å være en stor fordel ettersom arbeidsplasser stadig blir mer digitalisert.
 • Har også stort behov for det sosiale, og organiserer gjerne sosiale aktiviteter.
 • Motiveres av teamarbeid, tør å prøve og feile og ønsker mye tilbakemelding og oppfølging fra sin nærmeste leder.
 • Opptatt av fleksibilitet

Eldre generasjoner, generasjonen X og baby boom:

 • mindre kompetente innenfor bruken av digitale verktøy
 • Ikke like deltagende på arrangementer som sine yngre medarbeidere, mulig på grunn av andre forpliktelser.
 • Frykt for å bli erstattet, truet av den nye arbeidskraften. Variert behov for oppfølging av tilbakemelding
 • Ønsker gjerne hjemmekontor

Og et annet studie fra 2021, utført av Aleksandra Steinkjaer, ser også på om lederen endrer hvordan de leder ulike generasjoner. Studien fant at det var forskjeller mellom generasjoner, men slik jeg forstår det påvirket ikke dette hvordan lederen valgte å lede:

Oppsummert

Forskningen som er gjort på feltet rundt ledelse av ulike generasjoner på arbeidsplassen, er ikke samstemt på hvorvidt lederen må tilpasse sin lederstil som følge av ulike generasjoner, eller fordi de rett og slett er i ulike livsfaser.

Fra gode intensjoner til gode handlinger

Dersom dere har et stort aldersmangfold på arbeidsplassen, anbefaler jeg å dykke dypere ned i hvorvidt de ulike generasjonene har ulike behov. En mer interessant vinkling kan være å skape bevissthet rundt de ulike behovene folk har i ulike livsfaser.

Lykke til!

Del innlegg:

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail
Søk i kunnskapsunivers
Search
Del gjerne
en_GBEN