3 enkle steg som får dere i gang med                            mangfoldsarbeidet

Det å komme i gang med arbeidet med mangfold og inkludering kan være utrolig vanskelig. Hvor skal man starte? Hva om noen blir fornærmet? Dette og mange andre spørsmål skaper frustrasjon – og svekker motivasjon. Derfor har vi laget tre enkle steg som kan få dere i gang. 

  1. Hva?

Definer hva mangfold og inkludering betyr, og kommuniser det til hele organisasjonen. I denne  artikkelen kan du lese om hvordan du kan gjøre det og hvorfor det er lurt. 

  1. Hvorfor?

Definer klart hvorfor din virksomhet ønsker å jobbe med økt mangfold og inkludering. Deretter må motivasjonen forankres hos toppledelsen. Flere undersøkelser viser viktigheten av toppledelsesstøtte. Årsakene er mange, blant annet at det er disse som skal delegere tid, budsjett og gjøre det mulig å prioritere. 

  1. Hvordan?

Sett en strategi på hvordan virksomheten skal jobbe med mangfold og inkludering. I boken Hiring For Diversity, viser de til at det må settes en strategi for å jobbe for og skape en arbeidsplass for alle – samtidig som man har et særskilt fokus på visse underrepresenterte grupper.  

Det å fokusere ekstra på særskilte grupper er det mange som vegrer seg for.  Hvordan kan man si at representasjon av mennesker med en flerkulturell bakgrunn er viktigere enn de med en nedsatt funksjonsevne – eller vice versa? Problemet med prioritering er nettopp at mange forbinder det med å favorisere noen fremfor andre.
 

Det som blir glemt er at det å prioritere handler om å ta ett steg av gangen. Med dette mener vi at det å skulle inkludere “alle” må begynne med å inkludere noen få. Selv om ulike underrepresenterte grupper har visse fellestrekk, har de også særegenheter som må forstås for å kunne rekruttere og beholde dem.

Videre er det essensielt å kommunisere årsaken bak prioriteringen til hele organisasjonen. På denne måten viser dere at dere er bevisste på at mangfold er mer enn kjønn, etnisitet og alder – men at dette kun er et startpunkt mot et større mål. 


Del innlegg:

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post
Søk i kunnskapsunivers
Søk
Del gjerne
nb_NONO

Vil du bli bedre på å tiltrekke og beholde talenter?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for ukentlige tips! Her vil du også motta informasjon om våre tjenester.